Our Approach


AGC, Müşterilerini varlık sebebi olarak görür ve müşteri odaklı çalışma anlayışını ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutar.

Our Approach

• Yürüttüğü faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur.
• Dijital dönüşüm ile gerek firma içi gerek müşterileri nezdinde verimlilik artışı, doğal kaynakların korunması ve düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynar.
• İnsan haklarına saygılı, çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratarak bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler.
• Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel işgücünde çeşitliliği entelektüel sermayesinin temel bir bileşeni olarak kabul eder.
• Yarattığı ve biriktirdiği değerlerin, müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile âdil paylaşımını esas alan bir anlayışı benimser.
• Etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu kolektif çalışma kültürünü kapsayan, çalışanın başarıya katkısını dikkate alan bir anlayışını destekler.
• Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir.