Üzümcü – CRM Projesi

Kullanılan altyapı enstrümanları:

Proje süresince MS Dynamics CRM 4.0, SQL Server 2008, Visual Studio 2008 kullanılmıştır.

Geliştirilen Çözümler:

  • Fırsat, Teklif, Sipariş süreçlerinin tasarlanarak sistemde çeşitli geliştirmeler yapılması
  • Satış ekibinin hedeflerinin takibi için alt yapı sağlanması
  • Satış ve Servis ile ilgili tüm veri girişleri , iş takipleri , geriye dönük raporlama ve incelemeler tek sistem içerisinde toplanması ve kayıt altına alınarak analiz edilebilir hale getirilmesi
  • MS Dynamics CRM çevrimdışı Outlook sunucusu ile firma dışında bulunan satıcıların uzaktan çevrimdışı çalışmaları ve daha sonra sistem ile senkronize olmalarının sağlanması
  • Geliştirilen yeni sistemin hali hazırda kullanılmakta olan Logo, Actfax gibi uygulamalar ile entegrasyon sağlanması