Axapta ile KPI(Anahtar Performans Göstergesi) Yönetimi

Axapta ile KPI(Anahtar Performans Göstergesi) Yönetimi

KPI performans yonetimiSanayi devrimi ile oluşan arz-talep dengesi neredeyse üretilen herşeyin satılabilmesi üzerine kurulu idi. Bugünün Dünyası’nda ise bu denge çok farklı. Önceleri bir şirketin değeri yalnızca üretim kapasitesi ile ölçülürken artık Ar-Ge gücünden , patent sayılarından bahsediyoruz. Bugünün Dünyası’nda insan sermayeniz, yenilikçi gücünüz ve müşteriye ne kadar yakınlaşabildiğiniz önem arz ediyor. Bu değişim ERP sistemleri içinde değişimi zorunlu kılıyor. Başlangıçta stok ve malzeme yönetimi üzerine odaklanan ERP sistemleri gittikçe değerlenen mühendislik, Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerine de odaklanmak durumunda. Elbetteki değişim ERP sistemlerinin vizyonları ile şekilleniyor. Doğal olarak bazı sistemler bu değişime çoktan cevap vermiş durumda iken, bazıları henüz geçiş aşamasında yer alıyor. Benzer durum işletmeler içinde geçerli. Birçok işletmenin ERP’den stratejik beklentileri arasında Ar-Ge süreçlerinin etkinliğinin arttırılması yer alıyor ve sayı gittikçe artıyor. Bu durumda bir  ERP sisteminden Ar-Ge süreçlerinde katma değer sağlamasını talep ettiğimizde aslında nelere dikkat etmemiz gerektiği de önem kazanıyor.

KPIÖncelikle ERP sistemi içerisinde Ar-Ge departmanlarının  “proje bazlı çalışma” mantığına uygun çalışabilmesi gerekiyor. Bu durumda Ar-Ge projelerinin belirli aşamalar ile takibini yapabilecek ve ERP’nin diğer modülleri ile entegre olabilecek “Proje Yönetimi” modülünün ERP sistemi içerisinde yer almalı. Örneğin personel dosyaları ile entegre olması en basit anlamda Ar-Ge çalışanlarının proje üzerindeki zaman raporlamalarını takip edebilmesi ve proje bazlı olarak maliyetlerinin doğru izlenebilmesi anlamına geliyor. Birçok projede yalnızca bu sürecin işlemesinin bile önemli bir katma değer sağlıyor. IK ile diğer entegrasyonları yetkinlik yönetimi, doğru işe doğru kişinin atanması, performans yönetimi gibi ek özellikler sunabilir.  Proje modüllerinin satınalma ve üretim modülleri ile entegrasyonları projeler için gerekli satınalmaları ve üretimleri Ar-Ge üzerinden tetiklemenizi ve takibini sağlayabilir. Benzeri kabiliyetler işletme içerisinde bütünsel bir planlamanın yapılabilmesini aynı zamanda proje üzerinden de ilgili tüm hareketlerinin izlenebilmesini sağlayacaktır. Ar-Ge süreçlerinin işletmenin diğer süreçleri ile entegre olarak izlenmesi  projelerin bütçelerinin oluşmasında ve maliyet takibinde de ciddi bir alt yapı sunmaktadır. Elbetteki uygulayacağınız entegrasyonların sınırlarını ERP sisteminizin kabiliyetleri kadar işletme kültürü ve hedefleriniz de etkili olacaktır.

ERP sistemlerinden beklenen bir diğer önemli konu ise  CAD sistemleri ile entegarasyonudur. Ürün tasarımlarının yapıldığı bu sistemler ürün resimleri ve parça listeleri üretebilme kabiliyetlerine sahiptir. Her iki çıktı da  ERP için sisteme dahil olması gereken önemli birer değerdir. Buradaki aktarımın kullanıcılar tarafından yapılmasını beklemek zaman yönetimi açısından etkin olmadığı gibi hataya da açık bir süreçtir. CAD sisteminiz ile ERP sisteminiz arasında entegrasyon kabiliyetleri olması önemlidir.

Microsoft Dynamics Axapta yukarıda bahsi geçen tüm entegrasyonları yapma kabilyetine sahiptir. Proje yönetimi modülü, Ar-Ge projelerini rahatlık ile yönetebilmenize olanak sağlar. Harici sistemler ile entegrasyon olanakları sunar.  Bir Microsoft ürünü olarak Ar-Ge departmanlarının alışık olduğu görsel kullanımı sunar. Bu nedenle adaptasyon ve kullanılabilirlik noktalarında önemli avantajlar sunar. Geniş IK uygulamaları, tüm lojistik ve üretim süreçlerinde sağladığı entegrasyonlar Ar-Ge yönetimini çok daha etkin yapmanız sunar. Esnek bütçe ve maliyet yapısı, Ar-Ge departmanınızın finansal süreçlerini farklı kırılımlar da izlemenize olanak sağlar.